Organisatie complexiteit


Organisaties zijn complexe samenwerkingsvormen die zich voortdurend moeten kunnen aanpassen aan veranderingen in hun omgeving om succesvol te blijven opereren.  Een open deur? Natuurlijk, maar de vraag is hoe je daar als management mee om moet gaan. De verandervraag is daarbij telkens actueel. “Kan het beter? Moet het anders? Nu investeren of uitstellen?”  Om de verandervraag te kunnen beantwoorden is  een combinatie nodig van ontdekken, leren, duurzame kwaliteiten vasthouden en belemmeringen loslaten. Het kennen van het heden én het verleden bepalen in grote mate het succes in de de toekomst van een organisatie. Het waarderen van wat er is en voeren van een interne open dialoog zijn essentiële ingrediënten om veranderingen succesvol te maken. Ondersteuning van dit proces zijn belangrijke onderdelen van mijn dienstenpakket. In mijn begeleiding en advisering werk ik nauw samen met collega professionals uit het Verandermonitor netwerk ( De Verandermonitor ) en het netwerk van de Tussentijd ( De Tussentijd ).

Klik voor meer informatie over het Verandermonitor netwerk op onderstaande link:

De Verandermonitor in de praktijk