Werkwijze

Bij het eerste contact maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek onderzoeken we wat de aanleiding en achtergrond is van je vraag, wie je bent en wat je doet. We bepalen dan ook hoe we verder gaan. Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

Tijdens het eerste vervolggesprek bekijken we wat de beste aanpak is. Het kan dus leiden tot een individueel verandertraject, maar ook een team coachings traject of een brede veranderbegeleiding. Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk.

Aan de hand van een korte analyse formuleren we de doelstellingen van de begeleiding en bepalen we wat het gewenste resultaat moet zijn. We spreken  dan ook af  of we diagnostische middelen inzetten en onder welke condities.

Gedurende het afgesproken traject stellen we met evaluatiemomenten vast of we ons nog op de goede weg bevinden.